Scientologická církev ve Velké Británii

Vlajka - Velká Británie


Důvěryhodnost a dobrá víra scientologie byly ve Velké Británii oficiálně uznány mnoha vládními úřady a veřejnými orgány. Mezi ně patří:

– Daňový a celní úřad jejího Veličenstva, který klasifikuje Scientologickou církev jako náboženskou organizaci;
– Britský daňový úřad rozhodl, že personál církve slouží spíše z náboženské oddanosti než kvůli peněžní odměně;
– Národní statistický úřad klasifikuje scientologii jako náboženství;
– Nezávislá televizní rada, která prohlásila Scientologickou církev za přijatelného náboženského zadavatele reklamy pro britskou televizi;
– Rozhlasová rada rovněž uznala Scientologickou církev za přijatelného náboženského zadavatele reklamy pro britské rádio;
– Ministerstvo obrany oficiálně uznalo Scientologickou církev v rámci Královského námořnictva;
– Centrum pro náboženské zdroje a výzkum na Univerzitě v Derby popisuje scientologii jako náboženství dle britského Zákona o lidských právech;
– Odbor financí města Westminster prohlašuje, že Scientologická církev spadá do kategorie charitativních organizací „s cíli přínosnými pro společnost“;
– Ministerstvo obchodu a průmyslu, jež v nedávné době zveřejnilo důvodovou zprávu k předpisům o rovnosti v zaměstnání (náboženství nebo víra), popisuje scientologii jako náboženství uznané Evropským soudem pro lidská práva.


Kopie uznání:

Uznání Scientologie - Velká Británie