Scientologická církev ve Švédsku

Vlajka - Švédsko


Scientologie byla ve Švédsku oficiálně uznána jako náboženství a byla také zcela osvobozena od daní. Dne 23. listopadu 1999 přiznaly daňové orgány ve Stockholmu Scientologické církvi status náboženské organizace osvobozené od daní poté, co rozhodly, že cíle Scientologické církve jsou náboženské, jak požaduje zákon.

Dne 13. března 2000 zaregistrovala Národní soudní rada pro veřejné pozemky a veřejné fondy (oddělení Národní správy náboženství) Scientologickou církev ve Švédsku jako náboženské společenství a o dva měsíce později udělila scientologickým duchovním právo na provádění právoplatných sňatků, čímž plně uznala Scientologickou církev jako náboženství pro celé Švédsko. Ve čtyřstránkovém vyjádření, které vydala ke dni registrace, shrnula Národní soudní rada náboženskou povahu, trvalost a organizaci Scientologické církve a dospěla k závěru, že scientologie plně splňuje kritéria pro náboženské uznání.


Kopie uznání:

Uznání Scientologie - Švédsko