Scientologická církev v Slovinsku

Vlajka - Slovinsko


Aby mohla jakákoli náboženská komunita ve Slovinsku působit, musí se nejdřív zaregistrovat na Úřadu vlády pro náboženská společenství. Tato registrace pak dává těmto komunitám oprávnění k jistým daňovým zvýhodněním. Scientologická církev byla uznána jako náboženské společenství Úřadem vlády Slovinské republiky pro náboženská společenství v roce 1995 a byla jí přiznána všechna s tím spojená práva a privilegia.


Kopie uznání:

Uznání Scientologie - Slovinsko