Scientologická církev v Rakousku

Vlajka - Rakousko


Správní soud ve Vídni ve svém rozhodnutí ze dne 1. srpna 1995 uvedl, že „nejenže byl scientologii před dvěma lety ve Spojených státech, kde se nachází nejvíce organizací Scientologické církve, přiznán národním daňovým úřadem (IRS) statut bona fide* náboženství a charitativní organizace, a to po několika desetiletích důkladného vyšetřování, navíc nám byly lokální církví předloženy dostatečné důkazy, které nás vedly k přesvědčení, že Scientologická církev v Rakousku je také náboženstvím“. Soud dále učinil poznámku o náboženské povaze scientologických církevních služeb, které soud charakterizoval jako „náboženské počiny v souladu s náboženskou identitou samotné Scientologické církve, jež se jeví zřejmou ze stanov organizace“.

V roce 1996 v případu Fabia Raspa, který se týkal práva rodiče, člena církve, na péči o dítě, rozhodl rakouský Ústavní soud, že jakýkoli pokus chovat se k scientologii jinak než k jiným náboženstvím „je v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech a představuje proto porušení zákona“ (viz rozhodnutí In Re Fabio Rasp 2 Ob 2192/96h (23 August 1996).)


* „Bona fide“ znamená v dobré víře. Termín používaný především v otázkách postavení náboženských společností a státu. Pokud je tedy Scientologická církev přijímána jako náboženství „bona fide“, předpokládá se, že vznikla skutečně jako náboženská aktivita, že vznikla s dobrými úmysly, poctivě.


Kopie uznání:

Uznání Scientologie - Rakousko