Názory odborníků na Scientologickou církev


Kromě oficiálních uznání, kterých se Scientologické církvi dostalo, studovalo scientologii také mnoho předních osobností akademického světa, specializujících se na religionistiku, filozofii, sociologii a teologii a dospěly k nepopiratelnému závěru, že scientologie je nejen bona fide náboženství, ale že má také relevantní místo v dnešní společnosti.

„L. Ron Hubbard a scientologové nabízejí nástroje racionality ve službách mystické cesty, transformace sebe sama a transformace světa. A to je pravděpodobně důvod, proč se jeví tak unikátní mezi ostatními náboženstvími.“
– Régis Dericquebourg, profesor sociologie náboženství,
Univerzita Lille 3, Lille, Francie.

„Pro mě je evidentní, že scientologie je bona fide* náboženství a za takovou by měla být také považována.“
– Bryan Wilson, emeritní docent sociologie,
Oxfordská univerzita, Velká Británie.

„Ve světle tohoto přezkoumání scientologie ve vztahu k základním prvkům moderní vědecké definice náboženství, je zřejmé, že scientologie je náboženství.“
– M. Darrol Bryant, profesor náboženství a kultury na Renison College,
Univerzita ve Waterloo, Ontario, Kanada.

„Mým závěrem je, že scientologie, i když se zjevně liší od většiny křesťanských církví, vyznání a sekt ve víře, praktikách i organizačních strukturách, nicméně splňuje kritéria konvenčně užívaná ve společenských vědách k odlišení náboženství od ne-náboženství.“
– James A. Beckford, Ph.D., profesor sociologie,
Univerzita ve Warwicku, Anglie.


* „Bona fide“ znamená v dobré víře. Termín používaný především v otázkách postavení náboženských společností a státu. Pokud je tedy Scientologická církev přijímána jako náboženství „bona fide“, předpokládá se, že vznikla skutečně jako náboženská aktivita, že vznikla s dobrými úmysly, poctivě.