Scientologická církev v Maďarsku

Vlajka - Maďarsko


Aktivity a výhody, kterých požívají náboženská společenství, upravuje v Maďarsku zákon o svobodě svědomí z roku 1990. Ten také určuje podmínky pro dosažení statutu náboženské organizace. Scientologická církev byla v Maďarsku dle tohoto zákona oficiálně zaregistrovaná jako náboženská organizace v roce 1991. Výsledkem tohoto uznání je, že každá nová organizace Scientologické církve v Maďarsku je uznána jako nezávislá náboženská organizace spadající pod mateřskou církev.


Kopie uznání:

Uznání Scientologie - Maďarsko