Uznání v dalších zemích Evropské unie

Vlajka - EU


V mnoha dalších zemích Evropské unie je scientologie pořád ještě v misionářské fázi. Jde o země, ve kterých ještě nevznikly oficiální organizace nebo v nich působí misionářské organizace (tzv. mise), které o náboženskou registraci či jinou formu náboženského uznání ještě nepožádaly. Mezi tyto země patří Česká republika, Slovensko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Irsko. V jiných zemích, jako je například Řecko, Belgie či Francie, sice byly zřízeny scientologické organizace, které byly ustaveny a působí jako náboženské organizace, ale tento statut jim těmito zeměmi ještě nebyl oficiálně přiznán.