Scientologická církev ve světě

Od roku 1954, kdy byla ustavena první Scientologická církev, se náboženství rozrůstalo. Církev má v současné době přibližně 10 milionů členů a prostřednictvím svých církví, misí a skupin je zastoupena ve více než 150 zemích světa.

Ve všech zemích, ve kterých církev existuje, se snaží zaregistrovat v souladu se zákony dané země jako nezisková organizace s náboženskými cíli, a to s výjimkou těch zemí, kde taková forma registrace není možná. Právní řády různých zemích se často velmi liší. Některé zavádějí oficiální rejstříky pro církve a náboženské skupiny, v rámci kterých mají jednotlivé skupiny povinnost se zaregistrovat a splnit určitá kritéria. Jiné užívají opačný přístup a výslovně zakazují vést oficiální seznamy „akceptovaných“ náboženství a domnívají se, že tato záležitost nespadá do jurisdikce státu. 

Vlády a soudy mnoha různých zemí uznávají náboženský charakter scientologie. Záměrem těchto stránek je poskytnout vám určitou představu o tom, jak je na scientologii nahlíženo v Evropě i v dalších částech světa.

 

Uznání církve v Evropě

Většina zemí Evropské unie nemá ve svém právním rámci zaveden systém registrace církví a náboženských skupin. Z těch zemí, ve kterých nějaká forma registračního řízení existuje (včetně států, které nejsou členy EU), byla scientologie uznána jako náboženství v následujících – Švédsko, Portugalsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko a Albánie.

Většina členských států Evropské unie používá jiné formy uznání. V mnoha z těchto zemí byla scientologie uznána jako náboženství skrze správní či soudní rozhodnutí včetně rozhodnutí nejvyšších soudů dané země. Mezi takové země patří například Itálie, Dánsko, Rakousko, Německo, Velká Británie či Norsko. 

Existuje ale mnoho dalších zemí světa, v nichž byla scientologie uznána prostřednictvím soudního nebo správního rozhodnutí nebo zaregistrována. Například: USA, Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Jihoafrická republika, Nepál, Tanzanie, Keňa, Zimbabwe, Tchaj-wan, Kazachstán, Kyrgyzstán, Venezuela, Ekvádor, Kostarika, Brazílie, Indie, Filipíny či Srí Lanka. 

Několik z těchto uznání naleznete pod jednotlivými položkami levého menu. Zařadili jsme tam i uznání Evropského soudu pro lidská práva, jehož rozhodnutí je velice důležitým precedentem pro všechny evropské soudy a státní instituce. 

Zvláštní sekci pak tvoří citáty z odborných prácí expertů a uznávaných profesorů náboženství. Mnoho dalších podobných prací naleznete na samostatných stránkách věnovaných těmto expertízám, případně na oficiálních stránkach Scientologické církve.